It’s a gorgeous day to pour beer at the Herron Morton @oktoberfest. #oktoberfest